ผังโครงการ PROJECT LAYOUT (update 11-2018)  ทางเข้าโครงการ  Entrance  Zone C C03-C04 Zone D D01-D02

 

 โซน C ซอย 1 กว้าง 14 เมตร โซน D ซอย 2 กว้าง 14 เมตร โซน E-F ซอย 3 กว้าง 14 เมตร โซน G ซอย 4 กว้าง 12 เมตร

 

 

       
โซน A A13-A14-A15 ให้เช่า โซน A A13 ให้เช่า โซน A A15 ให้เช่า