ผังโครงการ PROJECT LAYOUT  ทางเข้าโครงการ  Entrance  อาคาร F2 อาคาร F3 

 

 แปลงที่ดินG3 แปลงที่ดินG4 แปลงที่G5 (อาคาร 48/9)